Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Loại vi khuẩn nào sống cộng sinh trong khoang lá bèo hoa dâu có khả năng cố định đạm? Thực vật hấp thụ magiê dưới dạng: Vào buổi trưa, ánh sáng chứa nhiều: Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu được diễn ra ở: Tiêu hoá thức ăn là quá trình: Cơ tim có khả năng hoạt động tự động nhờ: ** Cho sơ đồ sau: Sản phẩm của quá trình B là: Hô hấp trong là: Trong cơ chế duy trì nồng độ glucôzơ máu khi nồng độ glucôzơ giảm, bộ phận điều khiển là: Hô hấp ảnh hưởng như thế nào đối với quá trình bảo quản nông sản, thực phẩm? Hãy chọn câu trả lời đúng. Quá trình nitrat hóa    nhờ vi khuẩn nào sau đây? Lông hút rễ cây được đổi mới trong thời gian bao lâu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở cá, dòng nước chảy một chiều liên tục qua mang nhờ: Quá trình phân giải yếm khí các dạng đạm dễ tiêu, làm mất nitơ trong đất được gọi là: Động lực vận chuyển máu trong động mạch? Hãy chọn câu trả lời đúng. Động vật nào sau đây hô hấp bằng hệ thống ống khí? Túi tiêu hóa có hình túi có mấy lỗ thông ra ngoài? Các quá trình tiêu hóa ở dạ dày động vật nhai lại? Hãy chọn câu trả lời đúng. Năng suất cây trồng phụ thuộc vào yếu tố quang hợp nào? Hãy chọn câu trả lời đúng: ** Cho sơ đồ sau: Quá trình A được gọi là:

Thành viên đã làm bài (4)
buichinh123 quy-su duy-phuong Hochiminhbatdiet
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.561
Thành viên mới nhất 1933224613628575
Thành viên VIP mới nhất quyet-tamVIP