Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cấu trúc nào của lục lạp chứa clorophyl? ** Cho sơ đồ về chu trình cố định CO2 ở một loài thực vật. Hợp chất III là: Bào quan nào sau đây thực hiện quá trình quang hợp? Phát biểu nào sau đây đúng? Quá trình nào sau đây là cố định nitơ? Bộ phận nào sau đây dựa trên tín hiệu thần kinh và hoocmôn để tăng hoặc giảm hoạt động nhằm đưa môi trường trong trở về trạng thái cân bằng và ổn định? Quá trình tiêu hóa ở chim ăn hạt và gia cầm xảy ra như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Trong đất còn xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO2  N2) thực hiện do vi khuẩn nào sau đây? Ở thực vật, phân giải kị khí có thể xảy ra khi: Hô hấp không có vai trò nào sau đây? I. Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động cơ thể. II. Cung cấp oxi cho cơ thể và thải CO2 ra môi trường ngoài. III. Mang oxi từ cơ quan hô hấp đến tế bào và mang CO2 từ tế bào về cơ quan hô hấp. IV. Cung cấp các sản phẩm trung gian cho quá trình đồng hóa các chất. Các nguyên tố vi lượng thường có vai trò đối với thực vật như: Cây ưa nhiệt ở vùng nhiệt đới vẫn quang hợp được ở nhiệt độ: Quá trình nitrat hóa gồm 2 giai đoạn như sau: 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O    (1) 2HNO2 + O2   2HNO3               (2) Hai giai đoạn trên cần có vi khuẩn nào sau đây? Các loài lúa, khoai, sắn, rau đậu... thuộc nhóm thực vật: Các loài hòa thảo như lúa, ngô, cây họ Đậu có quá trình khử nitrat thành amôniac xảy ra ở: Trong cơ chế điều hòa hấp thụ Na+ ở thận, bộ phận thực hiện là: Quá trình khử nitrat thành amôni được thực hiện trong: Ion kali mà cây có nhu cầu cao đi vào tế bào rễ theo cơ chế nào sau đây? Nội dung nào sau đây sai? I. Ở hầu hết động vật, nhịp tim tỷ lệ nghịch với khối lượng cơ thể. II. Càng xa tim huyết áp càng tăng, tốc độ máu chảy càng lớn. III.Tim đập nhanh và mạnh làm huyết áp tăng; tim đập chậm và yếu làm huyết áp giảm. IV. Huyết áp cực đại lúc tim co, cực tiểu lúc tim giãn. Tăng diện tích lá hấp thụ ánh sáng là tăng diện tích......dẫn đến tích lũy chất hữu cơ trong cây và tăng năng suất cây trồng. Điền vào chỗ trống cụm từ nào sau đây cho câu trên đúng nghĩa?

Thành viên đã làm bài (4)
quy-su buichinh123 duy-phuong Hochiminhbatdiet

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.299
Thành viên mới nhất tomanhduc2000
Thành viên VIP mới nhất thinhrost1VIP