Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 12
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Quá trình biến đổi hợp chất hữu cơ chứa nitơ thành muối nitrat để cây có thể sử dụng được nhờ hoạt động vi sinh vật nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Quá trình biến đổi thức ăn theo hình thức cơ học có vai trò: I. Cắt, xé, nghiền nát thức ăn từ lớn thành nhỏ. II. Biến đổi thức ăn thành chất đơn giản, tế bào cơ thể hấp thụ được. III. Nhào trộn thức ăn thấm đều dịch tiêu hoá. IV. Làm tăng diện tích tiếp xúc thức ăn với dịch tiêu hoá. Cho các giai đoạn tiêu hóa nội bào ở động vật đơn bào không theo thứ tự như sau: 1. Các chất dinh dưỡng đơn giản được hấp thụ từ không bào tiêu hóa vào tế bào chất. Riêng phần thức ăn không được tiêu hóa trong không bào được thải ra khỏi tế bào theo kiểu xuất bào. 2. Màng tế bào lõm dần vào, hình thành không bào tiêu hóa chứa thức ăn bên trong. 3. Lixozom gắn vào không bào tiêu hóa. Các enzim của lixozom vào không bào tiêu hóa và thủy phân các chất dinh dưỡng phức tạp thành các chất dinh dưỡng đơn giản. Trình tự của các quá trình tiêu hóa nội bào theo giai đoạn nào dưới đây? Nhóm vi sinh vật cố định nitơ trong khí quyển nhờ loại enzim nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thời gian phân bố của mỗi giai đoạn trong chu kì co tim ở người là: Dịch tiêu hóa bị hòa loãng với rất nhiều nước ở: Thực vật có thể sống thiếu nước được không? Hãy chọn câu trả lời đúng: Khi được chiếu sáng, cây xanh giải phóng ra khí O2, các phân tử O2 đó được bắt nguồn từ đâu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Vì sao prôtêin loại albumin trong huyết tương có tác dụng giữ nước, làm cho dịch mô thấm trở lại máu? Cử động nhai và nuốt thuộc loại phản xạ: Trong cơ chế điều hòa hấp thụ Na+ ở thận, bộ phận điều khiển là: Loại muối khoáng nào sau đây tham gia cấu thành diệp lục? Nguyên tố nào sau đây hoạt hóa các enzim tham gia vào quá trình khử nitrat? Đạm sinh học là: Trong các tuyến tiêu hóa, tuyến nào sau đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết (tuyến pha)? ** Cho các chất: Chuỗi peptit tương đối ngắn, khoáng, lipit đơn giản, axit amin, đường saccarôzơ, vitamin, tinh bột, nước, glixêrol, đường đơn, axit béo. Các chất nào được hấp thụ và vận chuyển vào con đường bạch huyết? Dịch của tế bào biểu bì rễ (lông hút) là ưu trương do: Nguyên tố vi lượng nào có vai trò hoạt hóa enzim, tổng hợp diệp lục, là thành phần của xitôcrôm? Quá trình tiêu hóa thức ăn và hấp thụ chất dinh dưỡng ở động vật diễn ra như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Trong điều kiện bình thường, phản xạ hô hấp được điều khiển bởi:

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 duy-phuong
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.527
Thành viên mới nhất phamnguyet99
Thành viên VIP mới nhất Temcu99VIP