Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 10
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Động lực của dòng libe là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở động vật ăn tạp, trong nước bọt chỉ có enzim amylaza (ptyalin) nên sự tiêu hóa thức ăn ở miệng xảy ra chủ yếu theo hình thức: Cây hấp thụ nitơ chủ yếu ở dạng nào? Trong cơ chế duy trì huyết áp, bộ phận thực hiện là: Điều kiện xảy ra quá trình cố định nitơ khí quyển? 1. Có các lực khử mạnh. 2. Được cung cấp năng lượng ATP. 3. Có sự tham gia của enzim nitrôbacte. 4. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 5. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí. 6. Thực hiện trong điều kiện kị khí. Hãy chọn câu trả lời đúng. Cho biết con đường vận chuyển nước từ đất vào mạch gỗ? Hãy chọn câu trả lời đúng: Lục lạp có cấu trúc như thế nào để thích ứng với việc thực hiện hai pha của quang hợp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở cây xanh sự kiện nào có thể tiếp tục trong tất cả 4 điều kiện dưới đây? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tế bào lông hút thực hiện được chức năng hút nước nhờ có đặc điểm nào sau đây? I. Thành tế bào mỏng, không thấm cutin. II. Có không bào phát triển lớn. III. Độ nhớt của chất nguyên sinh cao. IV. Áp suất thẩm thấu rất lớn. Khí oxi được giải phóng qua quá trình quang hợp, có nguồn gốc từ: Kết quả của giai đoạn đường phân từ một phân tử glucôzơ đã tạo được: Quá trình hấp thụ bị động ion khoáng có đặc điểm: I. Các ion khoáng đi từ môi trường đất có nồng độ cao sang tế bào rễ có nồng độ thấp. II. Nhờ có năng lượng và enzim, các ion cần thiết bị động đi ngược chiều nồng độ, vào tế bào rễ. III. Không cần tiêu tốn năng lượng. IV. Các ion cần thiết đi ngược chiều nồng độ nhờ có chất hoạt tải. Phát biểu nào sau đây sai: I. Nước, muối khoáng đi từ rễ lên thân, phải qua bó mạch gỗ. II. Tuỳ theo thế nước trong mạch rây, nước có thể chuyển từ mạch gỗ sang mạch rây hay ngược lại. III. Các chất hữu cơ từ lá xuống rễ phải qua mạch rây. IV. Tuỳ theo chất hữu cơ được tổng hợp nhiều hay ít chất hữu cơ có thể chuyển từ mạch rây sang mạch gỗ. Các điện tử xuất hiện trong quá trình quang phân li nước được chuyển đến: Các prôton (H+) sẽ khử NADP+ thành: Hình thức trao đổi khí trực tiếp qua màng tế bào xảy ra ở: ** Cho một số chức năng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng của một số nguyên tố khoáng vi lượng theo bảng sau: Chức năng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng của nguyên tố sắt là: Dịch mô bao quanh tế bào xuất hiện do: Tế bào của mạch gỗ có: Quá trình hấp thụ nước và chất khoáng có liên quan chặt chẽ đến quá trình hô hấp của rễ vì:

Thành viên đã làm bài (2)
duy-phuong buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.589
Thành viên mới nhất nguyenlethuongmen
Thành viên VIP mới nhất ThinhKCVIP