Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 9
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nếu nồng độ CO2 từ 0,01 đến 0,32 thì cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến cường độ quang hợp: Độ mở của khí khổng tăng trong thời gian nào trong ngày? Hãy chọn câu trả lời đúng. Rễ cây trên cạn hấp thụ nước và ion khoáng chủ yếu qua bộ phận nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hệ số thoát hơi nước là: Thí dụ nào sau đây là đồng hóa NH3 theo con đường hình thành amit ở trong mô thực vật? Phương trình tổng quát nào sau đây của quá trình hô hấp, cho thấy nước đóng vai trò là nguyên liệu của quá trình? RQ là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Khí khổng đóng hoàn toàn vào ban ngày, chỉ mở khi mặt trời lặn. Hoạt động này xảy ra ở: Tính chất của các tế bào ở mạch libe? Hãy chọn câu trả lời đúng. Trong trường hợp nào sau đây, cử động hô hấp được chi phối bởi vỏ não? Dịch mạch gỗ được tổng hợp ở: ** Hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng ánh sáng, kích thích clorophyl như sau: Chl + hv = Chl* = Chlv Chl* chỉ diệp lục ở trạng thái: Cân bằng nội môi là: Cá xương khi hô hấp có thể lấy được khoảng bao nhiêu % lượng O2 của nước khi đi qua mang? Sản phẩm quang hợp đầu tiên của thực vật CAM ở pha tốì là: Pha tối của quang hợp thực hiện bằng con đường nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Khí khổng của cây xương rồng sống trong sa mạc đóng mở như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Cho đồ thị và mối liên quan giữa quang hợp và nhiệt độ. Dựa vào sơ đồ cho biết kết luận nào sau đây đúng: I. Cường độ quang hợp phụ thuộc rất chặt chẽ vào điều kiện nhiệt độ. II. Khi nhiệt độ tăng thì cường độ quang hợp giảm và giảm dần đến 0. III. Cường độ quang hợp ít bị chi phối bởi nhiệt độ mà phụ thuộc nhiều vào nồng độ CO2 và cường độ ánh sáng. IV. Khi nhiệt độ tăng lên thì cường độ quang hợp tăng rất nhanh, thường đạt cực đại ở 25 - 35°C rồi sau đó giảm dần đến 0. * *Cho sơ đồ sau: II là loại hợp chất nào? Trong các động lực sau đây, động lực nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự vận chuyển nước trong mạch gỗ?

Thành viên đã làm bài (2)
duy-phuong buichinh123
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.510
Thành viên mới nhất Tkcuong1512
Thành viên VIP mới nhất vanthien027VIP