Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 2 - Bài số 7
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhóm vi sinh vật cố định nitơ sống cộng sinh với rễ cây họ Đậu như: Các giai đoạn hô hấp xảy ra ở thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. ** Cho sơ đồ về chu trình cố định CO2 ở một loài thực vật. Hợp chất I có tên là: Một đặc trưng rất quan trọng ở thực vật C4 là: Khi tế bào khí khổng mất nước thì: Ở cây lúa mì đen, số lượng lông hút của một cây có thể đạt hơn: Quá trình vận chuyển nước qua lớp tế bào sống của rễ và của lá xảy ra nhờ: Động vật trên cạn có phổi không sống được dưới nước vì: ** Cho một số chức năng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng của một số nguyên tố khoáng đại lượng theo bảng sau: Chức năng và triệu chứng do thiếu dinh dưỡng của nguyên tố photpho lần lượt là: Ruột non có đặc điểm cấu tạo như thế nào, để nó có thể hấp thụ hầu hết các chất dinh duỡng? I. Bề mặt hấp thụ của ruột tăng lên nhiều lần nhờ các nếp gấp của niêm mạc ruột (van ruột). II. Cấu tạo bởi cơ vân nên tạo nhu động ruột, đẩy thức ăn di chuyển trong lòng ruột. III. Bề mặt các nếp gấp lại có rất nhiều lông ruột và vi lông hút nằm trên đỉnh của tế bào lông ruột. IV. Lông ruột chứa lớp tế bào biểu mô, bên trong có hệ mạch máu và dây thần kinh. Cơ quan thoát hơi nước của cây là: Động vật nào sau đây hô hấp bằng mang? Động vật nào sau đây dạ dày có 4 túi? Các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất cây trồng? 1. Tăng cường độ và hiệu suất quang hợp bằng chọn giống, lai tạo giống mới có khả năng quang hợp cao. 2. Điều khiển sự sinh trưởng của diện tích lá bằng các biện pháp kỹ thuật như bón phân, tưới nước hợp lý. 3. Nâng cao hệ số hiệu quả quang hợp và hệ số kinh tế bằng chọn giống và các biện pháp kỹ thuật thích hợp. 4. Chọn các giống cây trồng có thời gian sinh trưởng vừa phải hoặc trồng vào thời vụ thích hợp để cây trồng sử dụng được tối đa ánh sáng mặt trời cho quang hợp. 5. Điều khiển nhịp điệu sinh trưởng của bộ máy quang hợp. 6. Điều khiển thời gian hoạt động của bộ máy quang hợp. Hãy chọn câu trả lời đúng. Phản ứng đóng thuỷ bị động xảy ra khi: Ở động vật nhai lại, việc ợ lên miệng từng búi thức ăn để nhai kĩ lại là quá trình biến đổi gì đối với thức ăn xenlulôzơ? Tại sao tim làm việc suốt đời mà không mỏi? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nếu hỏng hay thiếu thụ quan áp lực trong mạch máu thì khi huyết áp thay đổi, không xuất hiện xung thần kinh lan truyền về trung ương thần kinh và do đó không làm thay đổi hoạt động tim, mạch để điều chỉnh huyết áp. Qua thí dụ trên, bộ phận nào đã bị hỏng trong cơ chế duy trì cân bằng nội môi? Trong giai đoạn phân giải đường, nguyên liệu của hô hấp là glucôzơ được phân giải đến sản phẩm đơn giản nhất chứa 3 nguyên tử cacbon là: Có bao nhiêu ATP được hình thành từ 1 phân tử glucôzơ bị phân giải trong đường phân?

Thành viên đã làm bài (2)
buichinh123 duy-phuong
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.576
Thành viên mới nhất kittycat
Thành viên VIP mới nhất quyet-tamVIP