Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 20
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Máu chảy chậm nhất trong các mao mạch (0,5 mm/giây, đủ kịp trao đổi chất và trao đổi khí với tế bào) là do: Những sắc tố nào được gọi là sắc tố phụ? ** Cho một số chức năng và triệu chứng thiếu dinh dưỡng của một số nguyên tố khoáng đại lượng theo bảng sau: Chức năng và triệu chứng do thiếu dinh dưỡng của nguyên tố canxi lần lượt là: Cấu tạo của hệ tuần hoàn hở? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình thức quan hệ giữa vi khuẩn Rhizobium với các cây họ đậu là: Sự trao đổi khí được thực hiện qua mang xảy ra như thế nào? Nội dung nào sau đây sai? Loại muối khoáng nào sau đây tham gia điều tiết độ mở khí khổng cho CO2 khuếch tán vào lá? Đơn vị chức năng của ti thể là: Cơ chế đảm bảo sự vận chuyển của cột nước trong cây? Hãy chọn câu trả lời đúng:

Thành viên đã làm bài (5)
Hochiminhbatdiet quy-su truong-tran buichinh123 duy-phuong
Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.470
Thành viên mới nhất luoihochoclamgi
Thành viên VIP mới nhất phuong-nguyenVIP