Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 18
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặc điểm của sự thoát hơi nước qua khí khổng là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Dạ dày của động vật nhai lại được chia làm mấy ngăn, trong đó phần nào được xem là chủ yếu: Sự di chuyển của nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút đi xuyên qua tế bào chất của tế bào, được gọi là con đường nào sau đây? ** Cho các chuỗi biến hoá sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Phản ứng nào thuộc quá trình nitrat hoá? Ở thực vật bậc thấp, năng lượng ánh sáng được hấp thụ chủ yếu nhờ nhóm sắc tố nào? Vai trò của gan trong sự chuyển hóa các chất? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tại sao cơ thể có hiện tượng phụ nề? Hãy chọn câu trả lời đúng. ** Cho các chuỗi biến hoá sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Biến hoá nào xảy ra không cần oxi? Máu đến phổi, áp suất khí oxi rất thấp, oxi khuếch tán từ phế nang vào máu, kết hợp với Hb thành hợp chất nào? Nhiệt độ tối đa cây có thể hô hấp? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.402
Thành viên mới nhất 223336208170144
Thành viên VIP mới nhất Ann123VIP