Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 18
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Đặc điểm của sự thoát hơi nước qua khí khổng là Dạ dày của động vật nhai lại được chia thành Sự di chuyển của nước và các ion khoáng từ đất vào tế bào lông hút đi xuyên qua tế bào chất của tế bào. Đây là con đường qua ** Cho các chuỗi phản ứng sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Phản ứng thuộc quá trình nitrat hoá là Ở thực vật bậc thấp, năng lượng ánh sáng được hấp thụ chủ yếu nhờ nhóm sắc tố là Vai trò của gan trong sự chuyển hóa các chất là Tại sao cơ thể có hiện tượng phù nề? Cho các chuỗi phản ứng sau: 1. 2NH3 + 3O2  2HNO2 + 2H2O + 158Kcalo. 2. 2HNO2 + O2  2HNO3 + 43,2Kcalo. 3.     . 4. 2HNO3  2HNO2 + O2. 5. 4HNO2  2H2O + 3O2 + 2N2. Chuỗi phản ứng xảy ra không cần oxi là Máu đến phổi, áp suất khí oxi rất thấp, oxi khuếch tán từ phế nang vào máu kết hợp với Hb để tạo thành hợp chất Nhiệt độ tối đa cây có thể hô hấp là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.372
Thành viên mới nhất Theau2018
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn