Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 16
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

** Cho các thành phần sau: NADP, NADPH, CO2, ADP, H2O, ATP, O2, C6H12O6. Các hợp chất nào là sản phẩm được tạo ra từ pha sáng quang hợp? Sự thoát hơi nước ở các lá già của cây được thực hiện chủ yếu qua bộ phận nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Cho biết cơ chế điều chỉnh quá trình thoát hơi nước ở lá? Hãy chọn câu trả lời đúng: Clorophyl hấp thụ được 6 màu trong quang phổ, nhưng nhiều nhất là các bức xạ: Cho các nguyên tố: nitơ, sắt, kali, lưu huỳnh, đồng, photpho, canxi, coban, kẽm. Các nguyên tố đại lượng là: Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp? I. Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang. II. Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp. III. Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp. IV. Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí. Điều nào sau đây không phải là vai trò của quá trình thoát hơi nước? Điểm bão hòa ánh sáng của quang hợp là: Những căn cứ để tưới tiêu hợp lí cho cây trồng? Hãy chọn câu trả lời đúng. Bộ phận thực hiện tham gia cơ chế duy trì cân bằng nội môi là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.392
Thành viên mới nhất kaizennn
Thành viên VIP mới nhất Ann123VIP