Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 15
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cơ chế nào đảm bảo cột nước trong bó mạch gỗ được vận chuyển liên tục từ dưới lên trên? Nơi diễn ra các phản ứng của pha tối quang hợp là: Nước từ đất vào tế bào lông hút theo cơ chế nào sau đây? ** Hệ sắc tố thực vật hấp thụ năng lượng ánh sáng, kích thích clorophyl như sau: Chl + hv = Chl* = Chlv Diễn biến về trạng thái của diệp lục như trên, thuộc giai đoạn: Các ion khoáng vào tế bào rễ theo cơ chế nào sau đây? Điều nào sau đây không phải là vai trò của hô hấp đối với cơ thể thực vật? Nguyên nhân mở khí khổng? 1. Cây đưa ra ngoài sáng. 2. Cây để ở trong tối. 3. Tế bào khí khổng quang hợp làm thay đổi nồng độ CO2 và pH. 4. Hàm lượng đường trong tế bào tăng. 5. Hàm lượng đường trong tế bào giảm. 6. Áp suất thẩm thấu trong tế bào tăng. 7. Thay đổi sức hút nước và trương nước của tế bào. 8. Hoạt động của các bơm ion làm tăng hàm lượng các ion. Hãy chọn câu trả lời đúng. Sự lưu thông khí phổi dựa vào sự tăng, giảm thể tích và áp suất của lồng ngực, được chứng minh bằng thí nghiệm của: Qua quá trình hô hấp, một phân tử đường glucôzơ tạo ra nhiều nhất: Tiêu hóa nội bào ở cơ thể có túi tiêu hóa là tiêu hóa nhờ enzim xảy ra ở:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.513
Thành viên mới nhất Huunghia
Thành viên VIP mới nhất vanthien027VIP