Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 14
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sự hấp thụ bị động theo cách hút bám trao đổi là Lá cây rau diếp chứa lượng nước chiếm Nhiệt độ cực tiểu làm ngừng quang hợp ở thực vật á nhiệt đới là Chu trình Canvin là chu trình Động vật hô hấp bằng mang thuộc lớp Nhóm vi sinh vật cố định nitơ sống tự do có nhiều ở ruộng lúa là Trong ống tiêu hóa của động vật nhai lại, thành xenlulôzơ của tế bào thực vật Cây có mặt trên của lá có khí khổng là Nếu lượng Mo trong mô của rau xanh đạt 20 mg/kg chất khô hay cao hơn thì người ăn phải rau này sẽ dễ bị bệnh Lượng nước mà rễ cây hấp thụ được bị mất đi qua đường thoát hơi nước là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.613
Thành viên mới nhất 795774307274833
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP