Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 13
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cắt cây thân thảo (bầu, bí, ngô...) đến gần gốc, sau vài phút thấy những giọt nhựa rỉ ra ở phần thân cây bị cắt. Về thực chất, các giọt nhựa rỉ ra chứa Cho các đặc điểm sau: I. Có hệ thống tim và mạch. II. Hệ mạch có đầy đủ ba loại: động mạch, tĩnh mạch và mao mạch. III. Dịch tuần hoàn tiếp xúc trực tiếp với tế bào để trao đổi chất và trao đổi khí. IV. Có hệ thống dịch mô bao quanh tế bào. Những đặc điểm về cấu tạo điển hình một hệ tuần hoàn kín là Quá trình vận chuyển nước trong thân được thực hiện Bộ phận hút nước chủ yếu của cây ở trên cạn là Số lượng khí khổng/mm2 ở lá của cây thược dược là Quá trình nitrat hoá là quá trình tạo HNO3 qua phản ứng Chức năng của manh tràng ở động vật ăn thực vật là Amôn hoá là quá trình Khi nguồn photpho trong đất bị thiếu, con người bổ sung photpho cho đất dưới dạng Dịch mạch gỗ chủ yếu là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.823
Thành viên mới nhất 2075673979356173
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn