Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 12
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Lông ruột có đặc điểm cấu tạo nào để nó được gọi là đơn vị hấp thụ chất dinh dưỡng? I. Lớp tế bào biểu mô xếp ngoài cùng. II.Có dây thần kinh đến. III. Hệ thống mạch máu và mạch bạch huyết. IV. Chứa nhiều enzim hấp thụ. Đối với rau bắp cải, lượng nitrat bao nhiêu mới được coi là rau sạch? Các loại hệ đệm có vai trò ổn định pH của nội môi nhờ: I. Khi môi trường axit, chất đệm kết hợp với các ion H+ để điều chỉnh. II. Khi môi trường kiềm, chất đệm kết hợp với các ion OH- để điều chỉnh. III. Nếu pH nội môi ở trạng thái toan, hệ đệm sẽ kết hợp với ion Na+ để cân bằng. IV. Nếu pH nội môi có trong thái kiềm, hệ đệm sẽ kết hợp với ion Cl- để cân bằng. Mặt trên của cây nào dưới đây không có khí khổng nhưng vẫn có thoát hơi nước? Cây hấp thụ chủ yếu dạng nitơ trong đất là: Cấu tạo ngoài của lá có những đặc điểm nào thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng? Sắc tố quang hợp tham gia trực tiếp vào sự chuyển hóa năng lượng ánh sáng hấp thụ được thành năng lượng hóa học trong ATP, NADPH là: Ở dạ dày, dạ nào tiết ra pepsin và HCl tiêu hóa prôtêin trong cỏ? Điểm bù ánh sáng của quang hợp là: Trong cơ chế duy trì huyết áp, bộ phận tiếp nhận là:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.471
Thành viên mới nhất Halinh99
Thành viên VIP mới nhất nguyen-dinh-luuVIP