sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 11
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các pha của chu kỳ hoạt động tim? Hãy chọn câu trả lời đúng. Các con đường thoát hơi nước ở thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Chức năng của động mạch là: Hiện tượng rỉ nhựa và ứ giọt bị ngừng trong trường hợp nào sau đây? Bộ phận nào sau đây trong mạch rây có nhân? Quá trình khử nitrát thành NH3 đối với thực vật thực hiện ở đâu? Hãy chọn câu trả lời đúng. Quá trình hấp thụ các ion khoáng ở rễ theo các hình thức cơ bản nào? Nhờ ATP và NADPH là sản phẩm của pha sáng tiến hành khử APG trong giai đoạn khử của chu trình Canvin thành: Dạ dày của động vật nhai lại có 4 ngăn. Trong đó, ngăn nào là dạ dày chính thức? Tạo nên màu đỏ, da cam, vàng của lá, quả (quả gấc chín...), củ (củ cà rốt..) là nhờ:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 129.836
Thành viên mới nhất Ngochan99