Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Tại cơ chất, axit piruvic bị ôxi hóa kèm theo loại CO2, hình thành chất: Cho phương trình tổng quát sau: C6H12O6 + 2NAD+ + 2ADP + 2HPO4  2CH3COCOOH + 2ATP + 2NADH + 2H+ Đây là phương trình tổng quát của: Huyết áp cực đại xuất hiện ứng với kì nào trong chu kì hoạt động của tim? Lượng nước của rễ hút vào (A). Lượng nước thoát ra qua lá (B). Nếu A = B thì: So với môi trường đất, dịch của tế bào lông hút là dung dịch: Nước thoát qua khí khổng chủ yếu ở dạng nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Phát biểu nào sau đây sai? Nước và muối khoáng được vận chuyển trong cây chủ yếu qua bộ phận nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. ** Cho các chất: Chuỗi peptit tương đối ngắn, khoáng, lipit đơn giản, axit amin, đường saccarôzơ, vitamin, tinh bột, nước, glixêrol, đường đơn, axit béo. Các chất nào được tế bào lông ruột hấp thụ để cơ thể sử dụng? Dịch mạch rây có pH từ 8,0 - 8,5 nhờ có chứa nhiều:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.630
Thành viên mới nhất duongkimthuylinh
Thành viên VIP mới nhất nguyen-chi-thanhVIP