Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cố định nitơ khí quyển là quá trình Động vật hô hấp bằng ống khí hoặc khí quản thuộc lớp Nguyên tố đại lượng có vai trò hoạt hóa enzim và là thành phần của diệp lục là Chu trình Crep trong hô hấp hiếu khí xảy ra ở Yếu tố là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự đóng hoặc mở khí khổng là Nước từ vận chuyển từ đất vào tế bào lông hút nhờ Cho các đặc điểm sau: I. Cấu tạo hệ tim mạch phức tạp và hoàn chỉnh hơn. II. Tốc độ của máu nhanh hơn. III. Điều hòa và phân phối máu đến các cơ quan nhanh. IV. Có dịch mô, nhờ đó đáp ứng nhu cầu trao đổi chất và trao đổi khí nhanh và hiệu quả. Hệ tuần hoàn kín tiến hóa hơn hệ tuần hoàn hở ở các đặc điểm là Hình thức thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) không xảy ra ở Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM giống nhau ở Trong pha hiếu khí, chuỗi truyền điện tử và quá trình photphorin hoá tạo ra

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.807
Thành viên mới nhất 114272621124628933168
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn