sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nguyên tố nitơ được cây hấp thụ dưới dạng: Sự trao đổi khí ở động vật đơn bào và đa bào bậc thấp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thí dụ nào sau đây là đồng hóa NH3 theo con đường amin hóa trực tiếp ở trong mô thực vật?  Đường phân xảy ra ở: Ưu điểm của tiêu hóa thức ăn ở động vật có túi tiêu hóa so với động vật chưa có cơ quan tiêu hóa là: Mối liên quan giữa quang hợp với dinh dưỡng khoáng đựợc biểu hiện ở: I. Khoáng là thành phần của bộ máy quang hợp và là thành phần của sản phẩm quang hợp. II. Khoáng ảnh hưởng tới hệ keo nguyên sinh, tính thấm của tế bào. III. Khoáng ảnh hưởng đến hoạt động của hệ enzim, đến kích thước của bộ máy quang hợp. IV. Khoáng ảnh hưởng đến thời gian sống của cơ quan đồng hóa. Các ion khoáng xâm nhập rễ cây theo cơ chế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Tại sao ở môi trường đất mặn, cây chịu mặn như Sú, Vẹt, Đước lại có thể lấy được nước? Con đường vận chuyển nước, muối khoáng trong cây? Hãy chọn câu trả lời đúng: Hô hấp kị khí thường diễn ra theo con đường lên men rượu, có sản phẩm là:

loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 130.319
Thành viên mới nhất clhv