Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Liên quan giữa cường độ hô hấp với hàm lượng nước của cơ thể? Hãy chọn câu trả lời đúng. ...(1)... có trong tất cả thực vật từ dương xỉ đến thực vật có hoa. (2)....chỉ có trong ngành Hạt kín. Điền vào chỗ trống từ hoặc cụm từ nào sau đây cho câu trên đúng nghĩa? Vào buổi trưa, nắng gắt, ánh sáng dồi dào, thực vật có thể quang hợp như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. ** Cho phản ứng: I. 4H2O  4H+ + 4e- + 4(OH) II. 4OH  2H2O2  2H2O + O2↑ Phản ứng trên thuộc giai đoạn nào của quá trình quang hợp: Quang hợp tạo ra khoảng bao nhiêu % tổng lượng sinh khối khô trong cây? Sự hình thành amit trong mô thực vật có ý nghĩa sinh học quan trọng là: Bộ phận nào của cây là cơ quan quang hợp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Huyết áp là gì? ** Cắt cây thân thảo (bầu, bí, ngô...) đến gần gốc, sau vài phút thấy những giọt nhựa rỉ ra ở phần thân cây bị cắt. Hiện tượng trên được gọi là: Đặc điểm cấu tạo quan trọng nhất về hệ mạch của tuần hoàn hở là: 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.615
Thành viên mới nhất huga2vip
Thành viên VIP mới nhất ThinhKCVIP