Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh sản
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Động vật có các cơ quan sinh dục phụ để vận chuyển tinh dịch từ cơ thể con đực vào cơ thể con cái và thụ tinh, được gọi là Giao phối - thụ tinh chéo là Trong các cây trồng bằng cách giâm, loại cây dễ sống nhất là  Giao tử cái có thể phát triển thành một cơ thể mà không qua thụ tinh, không có sự tham gia của giao tử đực, được gọi là sinh sản Hoa giao phấn là Dạng cấy ghép nào không thành công khi ghép vào cơ thể? Làm thế nào để biết được tế bào là của phôi cái hay phôi đực? Hiện tượng chuyển nhân của một tế bào xôma vào một tế bào trứng đã mất nhân, rồi kích thích phát triển thành một phôi, từ đó làm cho phôi phát triển thành một cơ thể mới, được gọi là Hình thức sinh sản vô tính được thể hiện ở  Các kiểu sinh sản sinh dưỡng ở thực vật bậc cao là Động vật thụ tinh trong là Động vật lưỡng tính nào sau đây không tự thụ tinh được mà sự thụ tinh chỉ xảy ra giữa tinh trùng và trứng của hai cá thể khác nhau? Sau khi thụ tinh, bộ phận của hoa biến đổi thành hạt là Sinh sản hữu tính tạo ra các cá thể mới đa dạng về đặc điểm di truyền là nhờ Các bước thụ tinh nhân tạo ở động vật quý hiếm là Khi quả chín, màu sắc quả biến đổi do Buồng trứng tiết ra ơstrôgen và prôgestêron với số lượng ở mức tối đa sẽ tác dụng ngược lên tuyến yên và vùng dưới đồi để Túi phôi chứa noãn cầu có bộ nhiễm sắc thể Dạng cấy ghép nào dễ ghép vào cơ thể? Bộ NST bình thường (không có đột biến đa bội) của hợp tử là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.801
Thành viên mới nhất 429344477538454
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn