Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh sản
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Vì sao phải điều khiển sinh sản ở người? Hãy chọn câu trả lời đúng. Những hoocmôn của cơ thể nam? Hãy chọn câu trả lời đúng. Cắt con sao biển thành hai phần, về sau chúng sẽ hình thành hai cơ thể mới. Hình thức này được gọi là: Khi quả đạt kích thước cực đại, quả có vị thay đổi do: Đối với con cái, hoocmôn FSH có tác dụng: Hình thức sinh sản hữu tính nào tiến hóa hơn? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hình thức sinh sản vô tính nào sau đây dựa trên phân chia đơn giản tế bào chất và nhân? Ở động vật, thụ tinh ngoài là: Khi quả đạt kích thước cực đại, quả có sự biến đổi màu sắc do: Sinh tinh và sinh trứng được thực hiện theo cơ chế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.561
Thành viên mới nhất 1933224613628575
Thành viên VIP mới nhất quyet-tamVIP