Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh sản
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cơ sở tế bào học của sinh sản vô tính là Các hoocmôn kích thích sản sinh tinh trùng gồm Các hình thức sinh sản vô tính ở động vật là Cho các đặc điểm: I. Chỉ cần một cá thể gốc. II. Trứng của cá thể gốc phát triển thành cơ thể mới. III. Không có sự thụ tinh giữa giao tử đực với giao tử cái. VI. Có sự tham gia của hai cá thể khác giới tính. Sinh sản vô tính ở động vật là hình thức sinh sản có các đặc điểm là Trong phương pháp nhân giống sinh dưỡng bằng cành ghép, mục đích quan trọng nhất của việc buộc chặt cành ghép với gốc ghép để Hình thức sinh sản bào tử có ở Sinh sản hữu tính khác sinh sản sinh dưỡng ở điểm Ưu điểm của cành chiết và cành giâm so với cây trồng mọc từ hạt là Cho một tế bào đơn lẻ sống trong môi trường dinh dưỡng và tương quan hoocmôn thích hợp. Sau một thời gian phát triển thành cây nguyên vẹn. Hình thức sinh sản sinh dưỡng này là Vùng dưới đồi tiết ra yếu tố nào sau đây để điều hòa tuyến yên tiết FSH và LH?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.843
Thành viên mới nhất crushzone
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn