sinh học 11
Sinh sản
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Điểm đặc biệt của trinh sinh ở động vật là: Thế nào là sinh sản vô tính ở động vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở thực vật có hoa, cả hai giao tử đực đều tham gia vào thụ tinh nên gọi là: Những hoocmôn của cơ thể nữ? Hãy chọn câu trả lời đúng. Sự biến đổi sinh lí khi quả chín? Hãy chọn câu trả lời đúng. 1. Diệp lục giảm đi. 2. Carôtenôit được tổng hợp thêm. 3. Màu sắc quả được giữ nguyên. 4. Xuất hiện mùi vị do các chất thơm có bản chất este, anđêhit, xêton. 5. Các chất ancalôit và axit hữu cơ giảm đi. 6. Fructôzơ, saccarôzơ giảm đi. 7. Khi quả chín, pestat canxi có ở tế bào quả xanh bị phân huỷ, các tế bào rời nhau, vách tế bào bị thuỷ phân làm tế bào của vỏ và ruột quả mềm ra. Biện pháp để quả chín nhanh? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nhân bản vô tính là trường hợp: Các hoocmôn tham gia điều hòa trứng là: Đối với con cái, hoocmôn LH có tác dụng: Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản:

loading...
loading...

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 131.180
Thành viên mới nhất trang-uaena