Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh sản
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sau khi thụ tinh, bầu nhụy sẽ biến đổi thành Chỉ số là căn cứ để điều khiển số con là Sinh sản vô tính là sự hình thành cây mới từ một phần của (A), cây mới giống (B), hình thức sinh sản này không có sự kết hợp giữa (C). A, B, C lần lượt là Cắt và thắt 2 đầu cắt của ống dẫn trứng ngăn không cho tinh trùng gặp trứng trong ống dẫn trứng. Đây là biện pháp tránh thai nào sau đây? Tự thụ phấn ở thực vật là trường hợp Các hình thức thụ tinh ở động vật là Từ một tế bào mẹ (2n) của noãn trong bầu nhụy qua giảm phân hình thành tế bào con. Một tế bào con sống sót sẽ sinh trưởng và thực hiện 3 lần nguyên phân tạo nên Sự thụ tinh là Sự giống nhau giữa hình thức sinh sản phân đôi, nảy chồi, phân mảnh và trinh sinh là Ý nghĩa sinh học của hiện tượng thụ tinh kép ở thực vật hạt kín là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.533
Thành viên mới nhất 1904478876509650
Thành viên VIP mới nhất PhuongHoa2209VIP