Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh sản
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Nhờ cơ chế nào, các hoocmôn sinh sản ở động vật có hàm lượng nhất định trong máu, đảm bảo sự điều hòa sinh sản? Làm thế nào cho quả chín chậm? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở thú đẻ con, phôi thai phát triển nhờ: Sự tiếp hợp xảy ra như thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Các hình thức sinh sản sinh dưỡng nhân tạo? Hãy chọn câu trả lời đúng. Nuôi cấy tế bào và mô thực vật nhằm mục đích? Hãy chọn câu trả lời đúng. Đối với con đực, hoocmôn LH có tác dụng điều hòa sinh sản là: Thế nào là hoa tự thụ phấn? Hãy chọn câu trả lời đúng. Biện pháp điều khiển giới tính ở đàn vật nuôi? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thế nào là thụ tinh ngoài? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.236
Thành viên mới nhất hungkutea71999
Thành viên VIP mới nhất vanthien027VIP