Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh sản
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Khi ống phấn đến noãn, qua lỗ noãn tới túi phôi, một giao tử đực kết hợp với noãn cầu thành hợp tử chứa bộ nhiễm sắc thể Quá trình chuyển hạt phấn từ nhị sang đầu vòi nhụy của hoa trên cùng một cây, được gọi là Ưu điểm của phương pháp nuôi cấy mô là Ong chúa đẻ trứng, một số trứng không thụ tinh nở ra ong đực. Đây là hình thức sinh sản Hình thức sinh sản vô tính nào sau đây dựa trên sự phân chia tế bào trứng nhiều lần tạo nên cá thể mới có bộ NST n? Cây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của thân củ là Sinh sản hữu tính là  Cây có khả năng tạo ra những cơ thể mới từ một bộ phận của rễ củ là Hình thức sinh sản trinh sinh khác với hình thức sinh sản phân đôi, mọc chồi, phân mảnh ở điểm Nội nhũ có bộ NST

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.393
Thành viên mới nhất thanh-truc
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn