Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 2 - Bài số 3
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cây ngắn ngày ra hoa trong điều kiện chiếu sáng nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Các hoocmôn điều hoà tính trạng sinh dục thứ sinh? Hãy chọn câu trả lời đúng. Cho một số loài gồm: ve sầu, bướm, châu chấu, ruồi, tôm, cua. Các loài nào phát triển trải qua kiểu biến thái không hoàn toàn? Một chu kỳ sinh trưởng và phát triển của cây được bắt đầu từ: Ở nữ giới, hoocmôn LH có vai trò: Cây ra hoa vào mùa đông là cây: Ấu trùng (sâu ở côn trùng, nòng nọc ở ếch nhái) có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành, ấu trùng qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian biến đổi thành con trưởng thành. Đây là sinh trưởng và phát triển: Chất kìm hãm sinh trưởng của cây được hình thành chủ yếu ở: Nội dung nào sau đây sai? Hoocmôn prôgestêrôn không có vai trò nào? Bệnh cường giáp (quá nhiều tirôxin) là do chuyển hóa cơ bản: Sự biến thái từ nòng nọc thành ếch, chịu sự chi phối chủ yếu của hoocmôn tuyến nào? Quang chu kỳ là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Các biện pháp cải thiện chất lượng dân số như: Sự sinh trưởng được điều hòa bởi hoocmôn: Dưới tác dụng của hoocmôn nào mà niêm mạc dạ con dày, phồng lên tích đầy máu trong mạch chuẩn bị cho sự làm tổ của phôi trong dạ con? Ở trẻ em, nếu nhược năng tuyến giáp sẽ dẫn đến: Florigen được sản sinh từ: ** Cho các chất có vai trò điều hòa sinh trưởng (phitôhoocmon) gồm: I. Auxin. II. Êtylen. III. Gibêrelin (GA). IV. CCC, MH, ATIB. V. Axit abxixic. VI. 2,4D; 2,4,5T. Làm tế bào lớn lên, tác động đến tính hướng sáng, hướng đất, làm chồi ngọn và rễ chính sinh trưởng mạnh, kìm hãm sinh trưởng chồi bên, kìm hãm sự rụng, làm chất nguyên sinh chuyển động, là vai trò của loài phitôhoocmôn: Ở trẻ em, nếu thiếu GH sẽ dẫn đến bệnh:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.488
Thành viên mới nhất anhtu2001tt
Thành viên VIP mới nhất nguyen-dinh-luuVIP