Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 2 - Bài số 2
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Những cây trung tính là Hoa đực xuất hiện nhiều ở cây trồng, khi hội đủ các điều kiện Sinh trưởng của thực vật là Dựa vào đặc điểm cơ bản nào để phân biệt bệnh bướu cổ địa phương (do thiếu iốt) với bệnh bướu cổ do cường giáp Sinh trưởng và phát triển của ếch thuộc kiểu Lá và thân cây một lá mầm có đặc điểm là Theo quang chu kì, cây trung tính ra hoa trong điều kiện Ở cây hai lá mầm có cả hai hình thức sinh trưởng là Cây ra hoa vào mùa hè là cây Ví dụ nào sau đây là biện pháp cải thiện dân số? Ở động vật, biến thái hoàn toàn là Động vật nào sau đây có sự sinh trưởng và phát triển không qua biến thái? Thể vàng (hoàng thể) sản xuất loại hoocmôn Theo quang chu kì, cây ngắn ngày ra hoa trong điều kiện Vai trò của phitôcrôm là Phát biểu nào sau đây đúng? Etilen có tác dụng Tương quan hoocmôn GA/AAB trong hạt nảy mầm như sau Phát triển ở thực vật là Những hoocmôn tác động kích thích phát triển nang trứng và gây rụng trứng xảy ra trong 14 ngày đầu của chu kì kinh nguyệt người nữ là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn