Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 2 - Bài số 1
Số câu hỏi: 20
Thời gian làm bài: 30 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 14/20
Nếu là thành viên VIP: 10/20
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các hoocmôn điều hòa chu kỳ kinh nguyệt là Sự ra hoa ở thực vật cần điều kiện thiết yếu nào? Sinh trưởng sơ cấp là hình thức sinh trưởng của (A), làm cho cây (B). (A) và (B) lần lượt là: Sinh trưởng và phát triển không qua biến thái là Hai loại hoocmôn điều hòa sự tạo thành các tính trạng sinh dục thứ sinh là Yếu tố bên ngoài nào sau đây chi phối tính chất cây ưa sáng, cây ưa bóng? Hoocmôn ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của côn trùng là Ví dụ nào sau đây cho biết tốc độ sinh trưởng diễn ra không đều ở các giai đoạn phát triển khác nhau? Theo quang chu kì, cây được phân thành Sự sinh trưởng và phát triển ở các giới trong cùng loài thường có đặc điểm là Chất điều hòa sinh trưởng nào sau đây có vai trò kích thích nảy mầm của hạt, chồi; kích thích sinh trưởng chiều cao cây; tạo quả không hạt? Đặc điểm về sinh trưởng và phát triển do tính di truyền quyết định là Chất nào không phải là chất kích thích sinh trưởng? ** Cho các chất có vai trò điều hòa sinh trưởng (phitôhoocmon) gồm: I. Auxin. II. Êtylen. III. Gibêrelin (GA). IV. CCC, MH, ATIB. V. Axit abxixic. VI. 2,4D; 2,4,5T. Các hợp chất IV có vai trò Hoocmôn thực vật nào sau đây có vai trò thúc quả chóng chín, rụng lá? Ở người, do nhược năng tuyến yên sẽ mắc bệnh Chất kích thích sinh trưởng của cây được hình thành chủ yếu ở Các yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật là Quang chu kì là Dùng hoocmôn thực vật nào sau đây để nuôi cấy tế bào và mô thực vật, kích thích chồi nách sinh trưởng?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.671
Thành viên mới nhất uyen-phan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn