Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Phát triển ở thực vật là: Theo quang chu kì, cây rau bina là cây dài ngày ra hoa trong điều kiện: Phitôhoocmon có vai trò: Sinh trưởng ở thực vật là: Thế nào là biến thái hoàn toàn? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ý nào sau đây không phải là đặc điểm chung của hoocmôn thực vật? Các hoocmôn điều hoà sự phát triển phôi và hậu phôi? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thế nào là sinh trưởng sơ cấp? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hoocmôn kích thích gồm các loại: Chu kỳ sinh trưởng và phát triển ở cây một năm? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.416
Thành viên mới nhất HideKashita
Thành viên VIP mới nhất thien_mocVIP