sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 1 - Bài số 8
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thế nào là sinh trưởng ở thực vật? Hãy chọn câu trả lời đúng. Chất diệt cỏ có tác dụng gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở người, nếu ưu năng tuyến yên khi còn trẻ, sẽ mắc bệnh: Nội dung nào sau đây sai? Sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là: Cho các chất gồm auxin, êtilen, axit abxixic, xitôkinin, phênol, gibêrelin. Các chất có vai trò kích thích sinh trưởng là: Hình thức sinh trưởng ở cây một lá mầm? Hãy chọn câu trả lời đúng. Hoocmôn sinh trưởng (HGH) được sinh ra từ tuyến nào và có tác dụng gì? Câu nào sau đây đúng? Phương pháp tránh thai tự nhiên của Ôgino-knauss có cơ sở khoa học là:

Thống kê thành viên

Tổng thành viên 129.923
Thành viên mới nhất nongquyet2001