Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Những cây nào sau đây là cây dài ngày? Phát biểu nào sau đây sai? Cây tạo nhiều hoa cái trong điều kiện nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở cây một lá mầm có hình thức sinh trưởng: Cho các đặc điểm về hạt, thân, chu kỳ dinh dưỡng của cây một lá mầm và cây hai lá mầm: I. Hạt có hai lá mầm. II. Thân nhỏ. III. Chu kỳ dinh dưỡng một năm. IV. Thân lớn. V. Chu kỳ dinh dưỡng hai hay nhiều năm. VI. Hạt có một lá mầm. Cây hai lá mầm có các đặc điểm: Ở động vật, biến thái không hoàn toàn là trường hợp: Tương quan hoocmôn GA/AAB trong hạt khô như sau: Có vai trò trong phân chia tế bào, hình thành cơ quan mới, ngăn chặn sự hóa già, là vai trò của phitôhoocmôn: Động vật nào sau đây có sự sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn? Các giai đoạn phát triển phôi? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.348
Thành viên mới nhất Phucke1995
Thành viên VIP mới nhất Phucke1995VIP