Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoa cái xuất hiện nhiều ở cây trồng khi hội đủ các điều kiện Trong ngành trồng trọt, muốn cho quả xanh mau chín hơn, con người điều chỉnh tỷ lệ các phitôhoocmôn như thế nào? Chất được ứng dụng phổ biến trong nuôi cấy mô thực vật là Yếu tố bên trong ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở thực vật là Vai trò của hoocmôn sinh trưởng là Tác dụng kích thích của auxin? 1. Làm trương dãn tế bào, tế bào lớn lên. 2. Kìm hãm sinh trưởng chồi bên. 3. Làm chồi ngọn, rễ chính kém phát triển. 4. Làm chồi ngọn, rễ chính sinh trưởng mạnh. 5. Kích thích ra quả và tạo quả không hạt. 6. Tăng sự rụng lá, hoa, quả. 7. Kìm hãm sự rụng lá, hoa, quả. 8. Thúc đẩy sự chuyển động của chất nguyên sinh. 9. Kìm hãm sự chuyển động của chất nguyên sinh. Trong nuôi cấy mô ở thực vật, muốn chồi mọc nhanh và khỏe, người ta xử lý tỷ lệ các phitôhoocmôn là Chất điều hòa sinh trưởng nào sau đây có vai trò hướng động, ứng động của cây, kích thích nảy mầm của hạt, của chồi? ** Cho các loại hoocmôn: I. FSH. II. Insulin. III. Ơstrôgen IV. Tirôxin. V. LH. VI. Prôgestêrôn. Các hoocmôn tác động đến chu kì kinh nguyệt (chu kì hoạt động của buồng trứng) là Trong ngành trồng trọt, sự tái sinh rễ hoặc chồi ở thực vật, được điều chỉnh bằng tỷ lệ các kích tố điều hòa sinh trưởng nào?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 255.520
Thành viên mới nhất ngoc-quang
Thành viên VIP mới nhất manhduy1767VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn