Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Dựa vào quang chu kì để phân biệt cây thì cây ngày ngắn có đặc điểm Kết quả sinh trưởng thứ cấp ở cây hai lá mầm là Rễ và hoa cây hai lá mầm có đặc điểm Mục đích của các biện pháp cải tạo sự sinh trưởng và phát triển của vật nuôi là Tại sao nói buồng trứng là tuyến pha? Câu nào sau đây đúng? Các yếu tố bên ngoài ảnh hưởng tới tốc độ sinh trưởng và phát triển của động vật là Trong ngành trồng trọt, muốn ngọn hoặc chồi bên của cây phát triển ưu thế, con người điều chỉnh tỷ lệ các phitôhoocmon nào? Chất nào sau đây dùng để diệt cỏ? Khi sử dụng quang chu kì để phân biệt cây, cây trung tính có đặc điểm

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.802
Thành viên mới nhất 607204362945608
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn