Ghi nhớ bài học |
Sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Các lớp ngoài cùng của vỏ cây thân gỗ được sinh ra từ Hoocmôn thực vật nào sau đây tác động đến sự rụng lá của thực vật? Để thu hoạch giá để ăn, phải kết thúc ở giai đoạn nào sau đây trong chu trình sinh trưởng, phát triển của cây đậu xanh? Vai trò nào sau đây không phải của phitôcrôm? Sự sinh trưởng của động vật là Ở người, nếu ưu năng tuyến yên vào tuổi trưởng thành sẽ mắc bệnh Chất điều hòa sinh trưởng nào sau đây có vai trò tác động đến quá trình phân bào nguyên nhiễm và sinh trưởng dãn dài của tế bào? ** Cho các chất có vai trò điều hòa sinh trưởng (phitôhoocmon) gồm: I. Auxin. II. Êtylen. III. Gibêrelin (GA). IV. CCC, MH, ATIB. V. Axit abxixic. VI. 2,4D; 2,4,5T. Diệt cỏ là vai trò của loại hợp chất ** Cho các chất có vai trò điều hòa sinh trưởng (phitôhoocmon) gồm: I. Auxin. II. Êtylen. III. Gibêrelin (GA). IV. CCC, MH, ATIB. V. Axit abxixic. VI. 2,4D; 2,4,5T. Kích thích thân mọc cao, kích thích ra hoa, tạo quả không hạt, kích thích nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm, tác động mạnh đến trao đổi chất là vai trò của  phitôhoocmôn Mô phân sinh của thực vật là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 246.740
Thành viên mới nhất kimngan123456789
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn