Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

sinh học 11
Sinh sản
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thế nào là thụ phấn? Hãy chọn câu trả lời đúng. Cây mầm gồm rễ mầm, thân mầm, chồi mầm và lá mầm được phát triển từ: Thế nào là tự phối - tự thụ tinh? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở động vật, sinh sản tiếp hợp là: Cách chia nhóm con theo số con đẻ? Hãy chọn câu trả lời đúng. Ở người, trứng rụng vào khoảng giữa chu kì kinh nguyệt và chỉ sống được khoảng 24 giờ. Vì vậy, nên tránh giao hợp vào những ngày này. Đây là biện pháp tránh thai nào sau đây? Trùng roi có hình thức sinh sản: Ghép mắt gồm những bước nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Thụ tinh kép là trường hợp: Mỗi tiểu bào tử đơn bội tiến hành nguyên phân để hình thành:

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.615
Thành viên mới nhất huga2vip
Thành viên VIP mới nhất ThinhKCVIP