Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 2

sinh học 11
Sinh trưởng và phát triển
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 2
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoocmôn sinh dục testostêrôn không có vai trò Tác động của prôgestêron và ơstrôgen là Trong các phitôhoocmon kích thích sinh trưởng, hai loại có vai trò gần giống nhau là Nếu cắt bỏ tuyến giáp của nòng nọc thì nòng nọc sẽ không biến thành ếch vì Sự cân bằng giữa chất kích thích và ức chế sinh trưởng được biểu hiện lúc Ví dụ nào sau đây không phải là yếu tố môi trường tác động lên sự sinh trưởng và phát triển của động vật? Sinh trưởng sơ cấp của cây là Tác dụng kích thích của gibêrilin (GA)? 1. Kích thích thân mọc cao, lóng vươn dài. 2. Kích thích ra hoa sớm. 3. Kìm hãm sự ra hoa. 4. Tạo quả sớm và quả không hạt. 5. Kích thích sự nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm. 6. Tác động tới quá trình quang hợp, hô hấp, axit nuclêic... 7. Kìm hãm sự nảy mầm của hạt, củ, thân ngầm. Hoocmôn FSH của tuyến yên có vai trò Con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành, không trải qua giai đoạn lột xác. Đây là kiểu sinh trưởng và phát triển

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.026
Thành viên mới nhất Dung2812
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn