Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Rễ cây trên cạn khi ngập lâu trong nước sẽ Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm Áp suất rễ là Ở động vật đa bào bậc cao, máu và dịch mô vận chuyển được trong cơ thể nhờ Kết quả quang hợp tổng hợp đường C6H12O6 nhưng trong cây có cả lipit và prôtêin vì Vai trò chủ yếu của các nguyên tố vi lượng đối với thực vật là Cho các thành phần sau: NADP, NADPH, CO2, ADP, H2O, ATP, O2, C6H12O6. Các hợp chất là nguyên liệu cung cấp cho pha sáng quang hợp là Nguyên tố vi lượng là thành phần của enzim urêaza là Tế bào rễ của loại cây nào có áp suất thẩm thấu cao nhất? Vai trò của enzim tiêu hóa là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.499
Thành viên mới nhất 2075563426051434
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn