Ghi nhớ bài học |

Kiểm tra 15p - Bài số 3

sinh học 11
Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Kiểm tra 15 phút - Kiểm tra 15p - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 15 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài kiểm tra bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +2 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +1 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Rễ cây trên cạn khi ngập lâu trong nước sẽ thế nào? Hãy chọn câu trả lời đúng. Bón phân vượt quá liều lượng cần thiết sẽ làm: Áp suất rễ là: Ở động vật đa bào bậc cao, máu và dịch mô vận chuyển được trong cơ thể nhờ: Kết quả quang hợp tổng hợp đường C6H12O6 nhưng trong cây có cả lipit và prôtêin vì: Vai trò chủ yếu của các nguyên tố vi lượng đối với thực vật là gì? Hãy chọn câu trả lời đúng. ** Cho các thành phần sau: NADP, NADPH, CO2, ADP, H2O, ATP, O2, C6H12O6. Các hợp chất nào là nguyên liệu cung cấp cho pha sáng quang hợp? Nguyên tố vi lượng nào là thành phần của enzim urêaza? Tế bào rễ của loại cây nào có áp suất thẩm thấu cao nhất? Hãy chọn câu trả lời đúng. Vai trò của enzim? Hãy chọn câu trả lời đúng.

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 137.630
Thành viên mới nhất duongkimthuylinh
Thành viên VIP mới nhất nguyen-chi-thanhVIP