Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Virut và bệnh truyền nhiễm
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Virut bám vào được tế bào chu nhờ gai glicôprôtêin của virut đặc hiệu với thụ thể bề mặt của tế bào chủ. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut? Virut nào sau đây chỉ chứa ADN mà không có chứa ARN trong bộ gen? Virut có kích thước trung bình Vỏ bao bên ngoài vỏ capsit của virut được gọi là Biểu hiện ở người vào giai đoạn đầu tiên của quá trình bị nhiễm HIV là Bộ gen của phagơ điều khiển bộ máy di truyền của tế bào chủ tổng hợp ADN và vỏ capsit cho mình. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut? Virut bại liệt có cấu trúc Đối với phagơ, enzim lizôzim phá hủy thành tế bào chủ để bơm axit nuclêic vào tế bào chất, còn vỏ nằm bên ngoài. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut? Virut nào sau đây có cấu trúc dạng khối? Nuclêôcapsit virut động vật đưa vào tế bào chất của tế bào chủ sau đó giải phóng axit nuclêic. Đây là giai đoạn nào trong chu trình nhân lên của virut?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 235.285
Thành viên mới nhất 112605575210247433308
Thành viên VIP mới nhất khanhzl0209VIP