Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoạt động nào sau đây xảy ra ở vi sinh vật trong pha tiềm phát? Môi trường nuôi cấy không liên tục của quần thể vi khuẩn là Người ta sử dụng phương pháp nuôi cấy liên tục quần thể vi sinh vật để thu nhận Vi khuẩn E.Coli là loại vi khuẩn Vi khuẩn ưa kiềm sinh trưởng tốt ở pH Nấm men rượu (Saccharomyces) sinh sản bằng Khi nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn, quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ nhất xảy ra ở pha nào? Vì sao trong nuôi cấy liên tục không xảy ta pha suy vong? Đa số vi khuẩn sống kí sinh được xếp vào nhóm nào sau đây? Nitơ chiếm khoảng bao nhiêu % khối lượng khô của tế bào vi khuẩn?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.050
Thành viên mới nhất 101877106895365230023
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn