Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Vi sinh vật sử dụng nitơ chủ yếu để tạo thành Nuôi cấy 105 vi khuẩn E.Coli ở nhiệt độ 40°C trong 1 giờ thì số lượng tế bào (N) sau thời gian nuôi cấy là Vì sao sau khi rửa rau sống nên ngâm trong nước muối loãng khoảng 5 - 10 phút? Cacbon chiếm bao nhiêu % khối lượng khô của 1 tế bào vi khuẩn điển hình? Màng sinh chất của vi khuẩn ưa lạnh vẫn duy trì được trạng thái bán lỏng nhờ chứa Một chủng tụ cầu vàng (Staphyloccus aureus) được cấy trên môi trường A gồm nước, muối khoáng và nước thịt. Môi trường A gọi là môi trường gì? Thời gian thế hệ g của vi khuẩn E.Coli ở 40°C là Vi sinh vật hóa dị dưỡng nhận được hầu hết cacbon từ chất Bức xạ ion hoá (tia gamma, tia X) có ảnh hưởng đến vi sinh vật như thế nào? Đa số vi khuẩn có hình thức sinh sản

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.567
Thành viên mới nhất duongkbis
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn