Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Level 1 - Bài số 10
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Vì sao phải bảo quản thịt, cá ở nhiệt độ thấp? Thức ăn nào thường có vi khuẩn ưa axit? Vì sao trong nuôi cấy không liên tục, vi sinh vật tự phân huỷ ở pha suy vong? Màng sinh chất của vi khuẩn gấp nếp hình thành mêzôxôm, vòng ADN nhân đôi, vách ngăn sẽ tách 2 ADN giống nhau và tế bào chất tạo thành 2 tế bào con. Đây là hình thức sinh sản nào của vi sinh vật? Vì sao trong sữa chua hầu như không có vi sinh vật gây bệnh? Ở nấm rơm, bào tử sinh sản được chứa ở Glucôzơ có vai trò gì đối với vi khuẩn tụ cầu vàng? Chủng tụ cầu vàng (Staphyloccus aureus) được cấy trên môi trường A gồm nước, muối khoáng và nước thịt. Môi trường B gồm nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1). Môi trường C gồm nước, muối khoáng, glucôzơ. Nuôi ở tủ ấm 37°C thì vi khuẩn tụ cầu vàng không phát triển ở môi trường nào? Đa số nấm là nhóm ưa axit có pH Thời gian tính từ lúc bắt đầu cho sinh vật vào môi trường nuôi cấy đến khi chúng bắt đầu sinh trưởng được gọi là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.326
Thành viên mới nhất hoangyen14082000
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn