Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Level 1 - Bài số 9
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Môi trường nào sau đây chứa ít vi khuẩn kí sinh gây bệnh hơn các môi trường còn lại? Một chủng tụ cầu vàng (Staphyloccus aureus) được cấy trên môi trường B gồm nước, muối khoáng, glucôzơ và tiamin (vitamin B1). Môi trường B gọi là môi trường gì? Các vi khuẩn sống trong các suối nóng axit, sinh trưởng mạnh ở pH Vi sinh vật chỉ có thể sinh trưởng khi không có mặt ôxi là vi sinh vật Lưu huỳnh được vi sinh vật dùng để tổng hợp các axit amin như Khi vi sinh vật sống trong môi trường có nồng độ chất hoà tan thấp hơn nồng độ nội bào thì Khi nuôi cấy không liên tục quần thể vi khuẩn, vi khuẩn tổng hợp mạnh mẽ ADN và các enzim chuẩn bị cho sự phân bào xảy ra ở pha nào? Dựa vào độ pH của môi trường, người ta chia vi sinh vật thành mấy nhóm chủ yếu? Trong các hình thức sinh sản sau đây thì hình thức nào đơn giản nhất? Vì sao trong tự nhiên, một số vi khuẩn ưa trung tính vẫn sinh trưởng bình thường khi độ pH của môi trường có tính axit hoặc kiềm?

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.345
Thành viên mới nhất 1930848720539151
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn