Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Sinh trưởng và sinh sản ở vi sinh vật
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thời gian thế hệ g của nấm men bia ở 30°C là Bào tử tiếp hợp là loại bào tử hữu tính có ở Tại sao có thể coi dạ dày, ruột của người là một hệ thống nuôi liên tục đối với vi sinh vật? Màng sinh chất của vi khuẩn ưa lạnh bị vỡ khi ở nhiệt độ Các nhóm vi sinh vật nào sinh trưởng ở vùng có nhiệt độ từ 55°C  65°C? Môi trường nuôi cấy liên tục của quần thể vi khuẩn là Sinh trưởng của quần thể vi sinh vật được hiểu là Một số chất hữu cơ quan trọng (vitamin, axit amin, bazơ purin, pirimidin) nhưng một số vi sinh vật không tổng hợp được, phải nhận trực tiếp từ môi trường. Các chất hữu cơ này gọi là gì? Ở nấm men, trên bề mặt tế bào mẹ xuất hiện 1 chồi. Chồi lớn dần có đầy đủ các thành phần của tế bào rồi tách ra tiếp tục sinh trưởng. Đây là hình thức sinh sản Phát biểu sau đây đúng khi nói về sự sinh sản của vi khuẩn là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.139
Thành viên mới nhất 2009911249336808
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn