Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ở đáy biển sâu thiếu ánh sáng, có nhiều chất vô cơ như: Fe, S, CH4 và nước biển giàu CO2. Môi trường này sẽ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sống theo kiểu dinh dưỡng nào? Để phân giải ADN và ARN thành các nuclêôtit, vi sinh vật tiết ra enzim Để phân giải tinh bột thành các glucôzơ, vi sinh vật tiết ra enzim Amilaza (thuỷ phân tinh bột) do các vi sinh vật tiết ra được dùng làm tương, rượu nếp... Đây là ứng dụng sự tổng hợp của vi sinh vật để sản xuất Quá trình ôxi hóa các chất hữu cơ mà chất nhận điện tử cuối cùng là ôxi phân tử được gọi là Dinh dưỡng ở vi khuẩn lam, tảo đơn bào, vi khuẩn lưu huỳnh màu tía và màu lục... có nguồn năng lượng là ánh sáng và nguồn cacbon chủ yếu là CO2. Đây là kiểu dinh dưỡng gì? Axit glutamic (mì chính) do vi sinh vật tổng hợp cũng được dùng để bổ sung vào thức ăn cho người, gia súc, gia cầm. Đây là ứng dụng sự tổng hợp của vi sinh vật để sản xuất Trong hô hấp (hô hấp kị khí hay hô hấp hiếu khí) êlectron tách ra từ cơ chất ban đầu đều được chuyển đến ...... cuối cùng thông qua chuỗi vận chuyển êlectron. Điền vào chỗ trống (......) từ hoặc cụm từ nào dưới đây cho câu trên đúng nghĩa? Cho phương trình sau: Glucôzơ  (B?) (B?) của phương trình trên là Trong 1 ngày, 500 kg nấm men có thể tổng hợp được

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 248.477
Thành viên mới nhất truongnhat2102
Thành viên VIP mới nhất HyNguyen123VIP

webhero.vn thietkewebbds.vn