Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Cho sơ đồ giải phóng năng lượng ở vi sinh vật sau đây: Chất cho electron là chất hữu cơ Chất nhận electron cuối cùng là O2, , (D?) là quá trình gì? Giống nhau giữa hô hấp và lên men là Hiện tượng có ở lên men mà không có ở hô hấp là Vi khuẩn lactic lên men từ glucôzơ sẽ sử dụng chất nhận êlectron từ NADH2 là Lipaza (thủy phân lipit) do các vi sinh vật tiết ra được dùng trong công nghiệp bột giặt và chất tẩy rửa... Đây là ứng dụng sự tổng hợp của vi sinh vật để sản xuất Việc tổng hợp tinh bột và glicôgen ở vi khuẩn và tảo cần hợp chất mở đầu là Chất nhận êlectron cuối cùng trong hô hấp kị khí ở vi sinh vật hóa dưỡng là Dinh dưỡng ở nấm, động vật nguyên sinh, phần lớn vi khuẩn không quang hợp... có nguồn năng lượng là chất hữu cơ và nguồn cacbon là chất hữu cơ. Đây là kiểu dinh dưỡng gì? Chất nhận êlectron trong quá trình lên men ở vi sinh vật hóa dưỡng là Để phân giải prôtêin thành các axit amin, vi sinh vật tiết ra enzim

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 256.146
Thành viên mới nhất 112781540606283788626
Thành viên VIP mới nhất ongdanikVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn