Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Phân bào
Level 1 - Bài số 6
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Thứ tự nào sau đây được sắp xếp đúng với trình tự phân chia nhân trong nguyên phân? Trong nguyên phân, các nhiễm sắc thể dãn xoắn, màng nhân xuất hiện xảy ra ở Các NST trao đổi đoạn với nhau trong quá trình tiếp hợp có ý nghĩa gì? Sự phân bào có nhiều kiểu khác nhau được phân chia theo sơ đồ sau: (A?) và (B?) của sơ đồ trên là Pha quan trọng đối với toàn bộ chu kì tế bào là Hút thuốc lá nhiều có thể bị ung thư phổi vì Từng cặp NST kép tương đồng tập trung và xếp song song ở mặt phẳng xích đạo của thoi vô sắc xảy ở kì nào của giảm phân? Khi x tế bào mẹ có bộ NST 2n nguyên phân k lần thì tổng số NST đơn mới do môi trường nội bào cung cấp có công thức Việc phân chia tế bào giúp cho sinh vật đa bào Sự nhân đôi của trung tử (sau này hình thành thoi phân bào) xảy ra ở

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.228
Thành viên mới nhất 557965414587595
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn