Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Phân bào
Level 1 - Bài số 5
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Bộ NST sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu ở kì giữa của nguyên phân các thoi vô sắc bị phá huỷ? Vào kì giữa I của giảm phân và kì giữa của nguyên phân có hiện tượng giống nhau là Sợi vô sắc đính vào NST tại vị trí Thoi phân bào (hay thoi vô sắc) bắt đầu xuất hiện từ khi nào? Các tế bào gan bình thường của người sẽ phân bào Các phương pháp giâm, chiết ghép cành, nuôi cấy mô và tế bào thực vật đều dựa trên cơ sở của Nhiễm sắc thể từ thể đơn chuyển sang thể kép gồm 2 sợi crômatit đính với nhau ở tâm động diễn ra khi Phát biểu đúng khi nói về nguyên phân là Trong kì đầu của nguyên phân, nhiễm sắc thể có hoạt động nào sau đây? Trong chu kì tế bào, chiếm thời gian nhiều nhất là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.026
Thành viên mới nhất Dung2812
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn