Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Phân bào
Level 1 - Bài số 4
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Sự tiếp hợp nhiễm sắc thể trong giảm phân xảy ra vào kì nào đây? Phân bào không tơ là hình thức phân bào nào sau đây? Vào kì đầu I của giảm phân xảy ra quá trình nào sau đây? Sự tái tổ hợp của các gen không tương ứng ở kì đầu I của giảm phân nhờ Sự tiếp hợp và trao đổi chéo đoạn NST tương đồng, dẫn đến sự hoán vị các gen tương ứng và tạo ra tái tổ hợp các gen không alen là cơ chế Có 10 tế bào sinh dưỡng đều thực hiện nguyên phân 1 số đợt bằng nhau và thu được 320 tế bào con, thì mỗi tế bào đã thực hiện nguyên phân mấy lần liên tiếp? Ở pha nào trong kì trung gian của chu kì tế bào có sự tự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể, tổng hợp mạnh mẽ các phân tử prôtêin và các phân tử ARN? Phân đôi là hình thức phân chia tế bào ở Khi một tế bào mẹ có bộ NST 2n nguyên phân k lần thì tổng số NST đơn có trong các tế bào con được tạo ra công thức Ở cơ thể đa bào phân hóa, giảm phân xảy ra ở loại tế bào nào sau đây? 

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.807
Thành viên mới nhất 114272621124628933168
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn