Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Phân bào
Level 1 - Bài số 3
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Hoạt động xảy ra trong pha G1 của kì trung gian là Phần lớn các tế bào sinh dưỡng của thực vật bậc cao và động vật đều có chu kì tế bào gồm Ở con thằn lằn (thạch sùng), cơ quan nào sau khi mất một phần sẽ có sự phân chia tế bào giúp tái tạo lại cơ quan đó? Điểm giống nhau giữa nguyên phân với giảm phân là Các tế bào con tạo ra sau nguyên phân có số nhiễm sắc thể bằng với số nhiễm sắc thể của tế bào mẹ nhờ Trong nguyên phân, giai đoạn phân chia vật chất di truyền thực chất xảy ra ở Hình thức phân bào theo kiểu phân đôi và nguyên phân khác nhau ở chỗ Phân đôi tế bào là hình thức nào sau đây? Trong kì trung gian, thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào diễn ra ở pha Một tế bào sinh dục chín của 1 loài sinh vật giảm phân bình thường. Xét 2 cặp NST tương đồng được kí hiệu là AaBb. Kí hiệu của 2 cặp NST tương đồng AaBb tại thời điểm kì cuối lần phân bào 2 của giảm phân là

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.967
Thành viên mới nhất 597792927252412
Thành viên VIP mới nhất TungdinhdinhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn