Ghi nhớ bài học |
Sinh học 10
Phân bào
Level 1 - Bài số 7
Số câu hỏi: 10
Thời gian làm bài: 20 phút
Yêu cầu nhiệm vụ: 6/10
Nếu là thành viên VIP: 4/10
Điểm ôn luyện lần trước
Chưa có kết quả
Nhiệm vụ bài học là gì?
Nhiệm vụ bài học là số điểm tối thiểu mà em cần đạt được để có thể:
- Xem được đáp án và lời giải chi tiết của bài học.
- Mở khóa bài học tiếp theo trong cùng Level hoặc mở Level tiếp theo.
Nếu chưa vượt qua được điểm nhiệm vụ, em phải làm lại bài học để rèn luyện tính kiên trì cũng như sự cố gắng nỗ lực hoàn thành bài tập, giúp kỹ năng làm bài được tốt hơn.
Lưu ý: Với mỗi bài học bạn chỉ được cộng điểm thành tích 1 lần duy nhất.
Công thức tính điểm thành tích:
Tỉ lệ % = (số đáp án đúng / tổng số câu hỏi) * 100.
Điểm thành tích:
* Với bài làm có tỉ lệ đúng > 80% : +5 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 70% và <= 80% : +3 điểm
* Với bài làm có tỉ lệ đúng >= 60% : +2 điểm
Thành viên VIP được +1 cho điểm thành tích đạt được

Ở người, bộ phận nào sau khi mất một phần sẽ có sự phân chia tế bào giúp tái tạo lại bộ phận đó? Thời gian của chu kì tế bào ở giai đoạn sớm của phôi người Khi x tế bào mẹ có bộ NST 2n nguyên phân k lần thì tổng số NST đơn có trong các tế bào con được tạo ra có công thức Ở pha nào trong kì trung gian của chu kì tế bào có sự gia tăng chất tế bào, tích tụ các chất giàu năng lượng khác nhau, chuẩn bị tăng gấp đôi các cấu trúc di truyền? Ở người bộ NST 2n = 46, 1 tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân. Ở kì đầu I, tế bào có bao nhiêu NST kép? Ý nghĩa của giảm phân về mặt di truyền là Các cặp NST kép tương đồng phân li độc lập về 2 cực tế bào xảy ra ở kì nào của giảm phân? Ở người bộ NST 2n = 46, 1 tế bào sinh tinh (tinh bào 1) diễn ra quá trình giảm phân. Ở kì cuối I, tế bào có bao nhiêu NST kép? Trong giảm phân, các nhiễm sắc thể chuyển từ trạng thái kép sang trạng thái đơn kể từ kì nào sau đây? Ở người, nếu tế bào thoát khỏi các cơ chế điều hoà phân bào trong chu kì tế bào sẽ tạo nhiều tế bào. Một số tế bào có khả năng tách khỏi mô và cơ quan gốc sẽ gây

Thống kê thành viên
Tổng thành viên 247.568
Thành viên mới nhất myhoan
Thành viên VIP mới nhất to-vu-tuan-anhVIP

webhero.vn thietkewebbds.vn